Saif Ali Khan and Kareena kapoor Wedding is against islam

Saif Ali Khan and Kareena kapoor Wedding is against Islam is said by Darool Ul Uloom In India.